PDA

Pogledati punu verziju : Stalak za lemilicuAdminisrator™
28.04.2020, 23:54
Stalak za lemilicu
Sa sunđerom Sa žičanom vunom Minimalistički modeli
Stalak za lemilicu je ujedno i zaštitno sredstvo od njene visoke temperature. Lemna žica ili TINOL
Tuba 17grama Kolut 100gr Skupe bezolovne lemne žice za posebne namene
0,1mm 60/40 0,7mm 60/40
Osnovni sastojak lemne žice je kalaj (lat. STANNUM ili se negde kaže i Stagnum). Kalaj je inače reč koja
potiče iz turskog jezika. Engleski naziv za tinol žicu je od robne marke, zaštićene trgovačka oznaka. Za najširu primenu koristi se
lemna žica koja sardži 60% Sn – kalaja i 40% Pb – olova. Temperatura lemljenja je negde oko 180°C.
Smolasta stvar na
bazi kalafonijuma
Kotur
Držač – „Treća ruka“
Razni modeli držača i nekada su neophodan deo opreme. Vakum pumpica<br/>
Vakum pumpa se koristi kod odlemljivanja dielova sa pločice. Ako je „antistatik“ onda je malo skuplja. Postoje i pumpice s grejačem možda su malo skuplje, Za istu namenu služi i žičana traka za odlemljivanje<br/>
koja na sebe privlači rastopljeni tinol. Pumpica i traka početniku nisu nužno potrebni. Paste za lemljenje i kalafonijum – ne brkati elektroničare sa limarima i vodoinstalaterima<br/>
U trgovinama gde se prodaju lemilice i pribor mogu se kupiti i različite paste za lemljenje. Pri odabiru, laik često napravi grešku. Problem je što jedan deo tih pasti sadrži kiselinu. Zato je potrebno jasno napisati<br/>
da se kisele paste za lemljenje ne koriste u elektronici. Njih koriste npr. vodoinstalateri, limari ili
izrađivači ukrasnih predmeta, uglavnom s plinskim lemilicama - brenerima. Takva pasta uništava vrh naše
lemilice i stvara štetu na elektronskoj komponenti. U elektronici, predmet lemljenja mora biti čist. Onda je dovoljna samo tinol žica s kolofonijem u sredini. U retkim slučajevima, može se koristiti i kolofonijum iz zasebne kutije. Ostale razne paste za pospešivanje
lemljena ne treba niti imati, a kamoli koristiti.
Kolofonijum (ili kalafonij) je se nekada više primenjivao. U današnje vreme, kao zasebni artikl za
pospešivanje lemljenja ređe se koristi, jer se optimalna količina smolaste stvari na bazi kolofonija već nalazi
u sredini tinola. Iz tog razloga, jedna kutijica može trajati godinama. Lemilica je sama po sebi izvor mnogih opasnosti, a najbitniji uslov sigurnosti je osoba koja s njom rukuje. Ljudi koji se bave lemljenjem iz hobija ili tek počinju sa praksom, leme na različitim mestima. Radni sto za pisanje, kuhinjski sto ili neka druga improvizovana pozicija. Već iz toga se svašta može desiti. Pri tome treba imati u vidu:
 strujni udar, kod lemilica koje rade na 220V
 opekotine i štete od vruće lemilice. Vrući vrh lemilice može slučajnim dodirom rastopiti
izolaciju na vlastitom ili nekom drugom napojnom kablu koji je pod mrežnim naponom. Vruća lemilica može napraviti i štetu u neželjenom dodiru s nekim instrumentom ili
vrednijim predmetom u blizini. Delovi garderobe od sintetike stradaju trenutno. Može se
opeći i član porodice ili školski drug, koji tu slučajno prolazi i ne zna da je lemilica vruća.  prilikom lemljenja, na radnim mestima i školama propisane su zaštitne naočare. Njihovo
korišćenje je preporučljivo. Ko nosi dioptrijske naočare već je dosta dobro zaštićen
 udisanje pare koja nastaje pri lemljenju dugoročno je nezdravo. Postoje i ventilatori za lemne
pare<br/>
 treba imati u vidu da je i lemna žica od nezdravog materijala. Posle lemljenja pranje ruku je obavezno. LEMLJENJE
Preporuke i pravila :
 sve površine koje se leme moraju biti čiste. Kod štampanih pločica, bakrnu površinu je dobro
blago ispolirati. Za skidanje tankih slojeva oksida može se koristiti i obična gumica za brisanje.  predmet lemljenja (npr. bakrna žica) uvijek dođe između zagrejanog vrha lemilice s jedne
strane i tinola s druge strane. Time se osigurava rastapanje i prijanjanje tinola tek nakon što
predmet lemljenja postigne potrebnu temperaturu. U protivnom, može doći do tzv. hladnog
lema. To je „noćna mora“. Lemno mesto spolja izgleda normalno, ali spoj se galvanski
povremeno prekida ili ga uopše nema.  ako je vrh lemilice šiljast, zagrevanje predmeta koji se lemi vrši se prislanjanjem površine sa strane vrha.