PDA

Pogledati punu verziju : Како се понашати на репетиторуAdminisrator™
04.08.2020, 21:28
Радио-аматери најчешће одржавају везе слободно бирајући фреквенције и врсте модулације. Када је потребно да две станице успоставе везу али не постоји могућност директног контакта, то се обавља помоћу репетитора.
Репетитор је примопредајни уређај који реемитује све што чује тако да омогућава да се сигнал станице која емитује чује на целом простору који покрива репетитор. Поставља се на погодно место тако може да чује и ремитује сигнале са великог простора. Тако станице које иначе међусобно не могу да се чују, могу да се чују посредством репетитора.
https://pedja.supurovic.net/wp-content/uploads/2015/01/repetitor-550x301.png (https://pedja.supurovic.net/wp-content/uploads/2015/01/repetitor.png)[
Репетитори се постављају на сталне унапред одређене фреквенције, па све станице које желе да емитују преко репетитора морају користити те фреквенције. Репетитори постају заједнички ресурс који употребљава више станица па је зато потребно прилагодити понашање тако да се својим емитовањем не праве сметње и не ометају комуникације других станица.
Прво послушај
Пре него што емитујеш на фреквенцији репетитора, послушај и увери се да је репетитор слободан.[/FONT][/COLOR]
Увек се представи

Ово је и иначе прописима обавезно, али је на репетиторима нарочито важно, јер станице које чују твоју емисију знају да слушају репетитор, али не и ко преко њега емитује. Према прописима, треба да се представиш приликом сваког емитовања, а у случају дужег непрекидног емитовања на сваких десет минута.
Немој активирати репетитор а да се не представиш. Чак и ако само пробаш да ли си у домету, представи се и објави да емитујеш само ради пробе.
Емитуј кратко

Увек претпостави да још нека станица чека да употреби репетитор и зато га немој непотребно заузимати. Труди се да емитујеш што краће и увек прави паузе између емисије свог саговорника и својих емисија, како би други којима је репетитор такође потребан могли да се јаве.
Уколико се разговор одужи, повремено позови да се укључе и други који слушају или да се јаве уколико им је потребан репетитор за неку другу везу.
Када завршиш везу учини то тако да свима који случају буде јасно да је веза завршена и да им је репетитор на располагању.
Немој упућивати општи позив преко репетитора
Уколико желиш да објавиш да слушаш на репетитору, кратко се најави и питај да ли те неко чује. Немој звати општи позив на начин како је то уобичајено на фреквенцијама где се везе одржавају слободно.[/FONT][/COLOR]
Најављуј се само повремено. Чак и ако ти се нико не јави, то не значи да нема станица које слушају репетитор јер очекују неку другу везу.
Немој користити репетитор за везе које можеш обавити и без њега

Намена репетитора је да омогући да станице које иначе не могу да се чују, могу да успоставе везе. Ако са неком станицом можеш да одржиш везу директно онда немој користити репетитор. Репетитор употреби да успоставиш контакт, а онда се договорите и пређите на неку другу фреквенцију да наставите везу, а репетитор оставите слободан да би неко други, коме је неопходан, могао да га користи.
Нарочито води рачуна о намени репетитора. Примарни репетитори имају знатно већи домет од локалних и њих треба што мање заузимати. То се нарочито односи на УХФ мрежу у коју су повезани скоро сви репетитори тако да покрива велики део Србије. Преко ње емитуј само ако немаш други начин да успоставиш везу и користи је што краће.
Не прекидај везу која је у току
Ако две или више станица одржавају везу преко репетитора, немој их прекидати, осим уколико имаш преку потребу или уколико можеш конструктивно да се укључиш у разговор.
Не можеш резервисати репетитор
Немој од других станица тражити да не користе репетитор зато што очекујеш неку везу преко њега или из неког другог разлога. Репетитор могу користити сви лиценцирани радио-аматери под истим условима.
Једини изузетак је када се преко репетитора успоставља мрежа за случај опасности, која увек има приоритет. У том случају успостављање мреже за опасност ће објавити управна станица мреже и сви су обавезни да следе њена упутства.
Води рачуна о изражавању
Радио-аматерски кодекс те обавезује на уљудно понашање и дужно уважавање свих саговорника. непристојан речник није дозвољен, чак ни у облику узречица.
Немој користити изразе који не спадају у радио-аматерски речник, а избегавај и радио-аматерске скраћенице.
Репетитор користи само за радио-аматерски саобраћај

Прописи налажу да радио-аматери могу да у својим везама преносе информације које су директно повезане са радио-аматеризмом. За све остало треба користити друге начине комуникације. Ово се нарочито односи на пренос порука трећих лица, поруке комерцијалне природе, укључујучи и мале огласе, као и разговоре о политици.
Није дозвољено емитовање музике, па чак ни посредно (не сме се чути музика у позадини док разговараш са неким). Такође, није пожељно емитовање било каквих тонова осим говора и тонских команди репетитору или тонске идентификације станице.
Када је на репетитору успостављена мрежа за опасност, преко њега можеш преносити поруке у оквиру те мреже, али само по овлашћењу и упутствима управне станице.
Никада немој ометати репетитор
Неприхватљива је свака активност којим се омета, отежава или онемогућава нормална комуникација преко репетитора.[/FONT][/COLOR]
Не улази у препирке са станицом која не поштује прописе и радио-аматерски кодекс
Ако се деси да неко користи репетитор на начин који није у складу са прописима и радио-аматерским кодексом, а поготово ако намерно омета, немој улазити у жучну дискусију са њим. Можеш га опоменути, указати му да то што ради није у реду и замолити га да то више не ради, али немој инсистирати на томе. Ако видиш да се он оглушује, немој улазити у препирке.
Уместо тога забележи датум и време, позивни знак станице, и кратак опис неприкладног понашања и пошаљи то Савезу радио-аматера Србије или РАТЕЛ-у. Још боље је, ако можеш, да снимиш неприкладно понашање, нарочито ако се станица која проузрокује проблеме није идентификовала.
Рад у мрежи за случај опасности
У случајевима опасности успоставља се радио-мрежа за опасност. Мрежу проглашава управна станица на територији где је то потребно. Уколико си укључен у мрежу, понашај се искључиво према инструкцијама управне станице.
Уколико ниси део мреже, можеш слушати али немој емитовати. Ако управна станица затражи помоћ и позове радио-аматере да се пријаве у мрежу, тада се пријави, али само ако имаш могућности и средства да допринесеш раду мреже.
Немој преносити трећим лицима информације које чујеш слушајући рад мреже за опасност.
Потруди се да емитујеш само преко једног репетитора
Ако се налазиш на таквој локацији да можеш истворемено да активираш два или више репетитора који су на истој фреквенцији, уради све што је у твојој моћи да то онемогућиш (смањи снагу предајника, употреби усмерену антену, искористи неки објекат да блокира твој сигнал према репетитору који не треба да активираш и слично). Употреби само онај репетитор који ти је потребан.
Немој умрежавати репетиторе без дозволе
Умрежавање репетитора се може вршити само са претходном дозволом Савеза радио-аматера Србије и у складу са планом намене репетитора. Самоиницијативно умрежавање репетитора није дозвољено. То се односи и на умрежавање репетитора са симплексним каналима.
Немој постављати репетиторе без дозволе
Репетитор се може поставити само са претходно прибављеном дозволом. Репетитор могу да поставе само Савез радио-аматера Србије и радио-клубови. Радио-аматерски оператори, као физичка лица, не могу да постављају репетиторе.
Немој умрежавати репетитор са другим системима веза који нису радио-аматерски
Радио-аматерске реетиторе могу да корисите само лиценцирани радио-аматери. Повезивање са било којим другим системом веза који омогућава да приступ репетитору добију лица која немају радио-аматерску лиценцу није дозвољено.
Повезивање репетитора на Интернет је могуће али само ако је обезбеђено да на тај начин репетитору могу приступити само лиценцирани радио-аматери, и то се може радити само уз сагласност власника репетитора.
Репетитор повежи на EchoLink сервис само ако за то имаш дозволу
Уколико ниси власник репетитора, немој самоиницијативно да га повезујеш на EchoLink сервис. То не смеш радити ако немаш сагласност власника репетитора.
Немој умрежавати репетиторе или симплексне канале преко EchoLink сервиса
EchoLink је врло користан сервис и није лоше повезати репетитор на њега. Ипак, умрежавање два или више репетитора и симплексних канала је прописима ограничено и ради се само у изузетним приликама.
Није страшно признати грешку
Ако се деси да урадиш нешто што није у складу с апрописима или радио-аматерским кодексом, а нарочито ако је то било ненамерно, извини се.